2014-02-10 18:56 #0 av: Zynell

Vilka andra genre finns det som gränsar till Paranormal Romance och hur skiljer man de åt? Läs mer om dem här.

Paranormal romance är den genre som utspelar sig i nutid. Den är till för läsare som har fyllt 18 år och som gärna läser romantiska böcker om övernaturliga väsen. Erotik förekommer och karaktärerna är ofta runt 30-40 år gamla.  

Om man vill ha något mildare finns Young adult och New adult. Dessa böcker har också romantik som grund och utspelar sig i nutid. 

Young adult riktar sig till ungdomar som är runt 15-17 år gamla. En sådan serie är till exempel Julie Kagawas serie The Iron Fey. 

New Adult riktar sig till vuxna som är runt 18-25 år gamla. Karaktärerna går kanske fortfarande i skolan (universitet) och även om erotik kan förekomma är det ofta på en mild nivå.